Bod č. 3

Kontrola plnenia uznesení z II. zasadnutia OcZ zo dňa 31. 05. 2023 a z III. zasadnutia OcZ mimo plánu práce v roku 2023 zo dňa 04. 07. 2023


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.