Obecné zastupiteľstvo v Močenku 2022 - 2026 - 1. zasadnutie 31.01.2024

  • 31. januára 2024, 17:30 h (mimo plánu práce v roku 2024)
  • Zasadacia miestnosť Kláštora v Močenku na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok
  • Školská č. 1690, 951 31 Močenok
  • Pozvánka [36.55 kB]